La Cuna

La Cuna · Just Gourmet

El punt de partida de La Cuna és aprofitar la identitat de tradició per pujar la categoria de la marca. L'encàrrec és construir una identitat de marca i packaging amb els següents atributs: rejovenir la marca, fer-la més fresca, enfocar-la a un públic més jove. Redefinir la imatge clàssica actual que disposa la marca i augmentar la percepció de producte premium.

Packaging. Hem ideat una línia de packaging fonamentada en els valors de la marca i producte. Ens hem servit de la qualitat i la tradició per renovar i acostar més el producte a la gamma premium, gourmet. Hem mantingut la gamma de colors, hem fet la tipografia més llegible i hem transformat el logotip en símbol de garantía.

Caixes per a assortits. Hem ideat una fòrmula per fer diferents agrupacions de productes i transmetre la identitat de marca. Hem transformat una simple agrupació en un regal i experiència per al consumidor.