Sant Dalmai Logotip

Sant Dalmai

Sant Dalmai és una marca de Sant Dalmai Food Company. Una empresa que va néixer l'any 1964 com a un projecte de dos amics lligats al món de la xarcuteria. Des de Safareig ens hem encarregat del redisseny del logotip. Amb l'objectiu de crear una marca més reconeguda, flexible i actualitzada, donant valor a la trajectòria i prestigi que té l’empresa.

A través del disseny del logotip, volem donar una nova visió a la marca, sense deixar de reconèixer mai el seu caràcter de tradició i qualitat.
Teníem molt clar que era indispensable mantenir la forma d'arc que presenta el logotip original, ja que és el seu element més distintiu i reconegut dins del mercat.
 
Un atribut molt característic d'aquest logotip és la dualitat entre la tipografia i la il·lustració. En aquesta nova versió hem reajustat les proporcions d'aquest elements per guanyar visibilitat, tant en la il·lustració, que ara té més protagonisme, com en nom "Sant Dalmai", que col·locat en una línia disposa de millor llegibilitat.
També hem optat per mantenir la tipografia blanca sobre negre i la il·lustració com a recurs gràfic.
 
Mitjançant la il·lustració es vol aconseguir reforçar aquest caràcter de tradició i antiguitat de la marca. L'estil de la il·lustració és similar a l'original però amb un traç més definit i amb una visió més realista de les perspectives i elements.

La gamma cromàtica s'ha actualitzat tenint com a punt de partida els colors del logotip original (la teulada vermella, les parets grogues, els arbres verds sobre el blanc i negre de la pestanya). La nova gamma inspira a colors més terrosos, reals i càlids, que aporten a la marca una sensació més natural i tradicional del producte. 

Per actualitzar el logotip, calia aportar-li flexibilitat, d'aquesta manera la marca es pot adaptar a tots els nous formats i impressions. El logotip dissenyat té més d'un format segons el que es vol comunicar, a més de la versió presentada també hi ha l'opció només tipogràfica.