ecoBASICS

Un referent en l’agricultura ecològica

Oferir alimentació de qualitat i de procedència ecològica destinada a l’alimentació diària de la família, basada en la cura i el respecte de la terra i el medi ambient. La visió de EcoBASICS és que l’alimentació ecològica i de qualitat passi a formar part de l’alimentació del dia a dia i contribuir així a construir una societat més sana i amb major benestar.

Optem per mantenir l’estil sobri, directe i pur del packaging i diferenciar les famílies mitjançant el color.