AZESOR: Assessorar.

Un equip professional multidisciplinari

Un projecte que parteix de zero. Fem un nou camí que parteix de la creació del nom. El naming respon de forma molt clara a l'activitat de l'empresa. La identitat gràfica busca remarcar la Z. Obtenim així un camí integral dels serveis que ofereix AZesor que va de la A a la Z. 

Tot i ser una marca nova l’experiència de la empresa compta amb 20 anys de trajectòria. El repte de la comunicació és mantenir la identitat de cada professional i construir una marca paraigües.